Σκέψεις σε πρώτο ενικό

Τα  τετράδια  μου 

Σκέψεις   της   Ελένης  Ανουσάκη

Αγαπημένες  φράσεις  εικόνες  ήχοι

Μα πάνω  από  όλα  Η  ΑΛΗΘΕΙΑ

Της  ψυχής  μας  μια  Εξομολόγηση

Σε  πρώτο  πρόσωπο  με  αγάπη 

Σε  πρώτο  ενικό με  την  ελπίδα

Για ένα καλλίτερο  αύριο γεμάτο

Από Αγάπη Φιλία και  Σεβασμό

 

Ελένη  Ανουσάκη